Lerstubb (Pomatoschistus microps)

Lerstubben är en liten, sandfärgad fisk. De båda bukfenorna är sammanvuxna och bildar en sugskiva. Den håller till på grunda områden, och trivs både i sötvatten, brackvatten och i saltvatten. Den gräver ner sig för att skydda sig mot att bli uppäten. Lerstubben äter kräftdjur, maskar och andra smådjur. Hanen gör ett bo i exempelvis ett musselskal eller annat, och lockar in honan i boet. Honan lägger sina ägg i taket på boet, och hanen vaktar sedan boet tills äggen kläckts efter knappt två veckor.

Lerstubben lever på leriga och sandiga bottnar där den ofta gräver ner sig med bara ögonen synliga. Sommartid återfinns den sällan djupare än 10 meter.