Lerskädda (Hippoglossoides platessoides)

Lerskäddan är en mycket vanlig fisk på västkusten. Den är en slank plattfisk med stor mun. Ryggen är brunaktigt och svagt brokig och eftersom fjällen har små, små taggar känns fisken sträv. Lerskäddan är lite av en allätare och äter vad den finner i och på botten – maskar, kräftdjur och små fiskar. Den är lekmogen vid ca 3 års ålder och kan då vara så liten som 13 cm. Leken sker på första halvan av året och äggen kläcks efter ca 12 dagar i den fria vattenmassan.

Förekommer i Skagerrak, Kattegatt och i Öresund. Utbredningen i djupled är stor; från 10 meter ner till ca 400 meters djup