Ledsnäckor (Polyplacophora)

Ledsnäckor är en mindre grupp blötdjur. I Sverige finns 11 påträffade arter, varav två klassas som sårbara i rödlistan. Endast en av arterna (Tonicella rubra) har fått ett svenskt namn, Linnés ledsnäcka. Kännertecknande för denna djurgrupp är deras plattade kropp och att skalet består av åtta (ibland sju) tvärställda och överlappande skalplattor som sitter på ryggen. Ledsnäckor lever på hårda ytor, som klippor, stenat och skal. De sitter fast eller kryper omkring på berget med hjälp av sin mjuka, muskulösa del som kallas krypsula. Hos visa arter kan man knappt se krypsulan under skalet, hos andra är skalplattorna mindre så att krypsulan når långt utanför skalplattorna. De äter påväxt på ytorna de lever på, t.ex. skorpbildande alger. När de äter använder de sin rasptunga för att skrapa loss föda från underlaget.

Lever på hårda ytor där det växer alger, bakterier, havstulpaner, mossdjur och liknande som de kan äta.