Långtaggig sjöborre (Gracilechinus acutus)

Långtaggig sjöborre är vår största sjöborre. Den är lätt toppig med betydligt ljusare och längre taggar än ätlig sjöborre. Taggarna är nästa vita. Den lever på bergsväggar under algbältet och vanligtvis djupare än ätlig sjöborre. Den äter fastsittande smådjur och föredrar kallt vatten. Korsningar mellan långtaggig och ätlig sjöborre är vanliga. Dessa har ofta kortare men ljusa taggar.

Den långtaggiga sjöborren förekommer på bergväggar och grusbäddar på mellan 20 och 1000 meters djup i Skagerack och Kattegatt. Den är ovanlig vid Öresund.