Långnosig spindelkrabba (Macropodia rostrata)

Långnosig spindelkrabba är en av fyra arter av spindelkrabbor i Sverige. Spindelkrabbor är små, och de smala benen är bara några centimeter långa. Den långnosiga spindelkrabban lever i tångbältet där den kan gömma sig bland alger. Den rör sig väldigt långsamt för att undvika bli upptäckt, och kamouflerar sig med bitar av alger eller svampdjur. Det är en allätare, och äter allt från alger till as.

Den långnosiga spindelkrabban förekommer längs västkusten på mjuka och hårda bottnar ner till 150 meters djup.