Laminaria-skålsnäcka (Patella pellucida)

Laminaria-skålsnäckan är en skålsnäcka som lever på stora brunalger (kelp) längs den svenska västkusten. Liksom andra skålsnäckor så har den har ett skal som saknar den typiska spiralform som andra skalbärande snäckor har. Skalet är rött till ljusbrunt med tydliga blå radiära strimmor, och det går inte att missta denna art för någon annan i Sverige. De lever på grunt vatten i exponerade områden där de betar på de stora brunalgerna.

Den Lever av och på stora brunalger. Eftersom brunalgernas djuputbredning begränsas av tillgängligt solljus så förekommer inte snäckan djupare än ca 15 till 20 meter.