Kusttobis (Ammodytes tobianus)

Kusttobisen lever i stora stim i kustnära vatten. Den äter plankton och bottendjur, som den gärna söker bland tång och annan växtlighet. Kusttobisen föredrar sandbottnar, där den ofta ligger helt nedgrävd. Leken sker antingen under försommaren eller under hösten. Rommen som läggs på hösten ligger kvar under vintern, och kläcks inte förrän under våren. Kusttobisen är viktig föda för många arter av fisk och havsfågel, och fiskas också för produktion av fiskmjöl.

Kusttobisen lever på sandbottnar ner till ungefär 40 meters djup. Man kan ofta se stimmen simma tätt efter botten i jakt efter föda.