Kummel (Merluccius merluccius)

Stålgrå fisk med gråsvart rygg och stort svart gap med många vassa tänder. På 1800-talet fiskades den i stor mängd på Kummelbank i norra Kattegatt sommartid då fisken gick upp lite grundare för att leka. Idag finns kummeln bara i måttliga mängder i Kattegatt, vanligare och ökande i Skagerrak. Kummeln trivs på ganska stora djup; vanligen 100-400 meter. Stora honor kan bära på 2-7 miljoner ägg. Äggen kläcks efter 2-3 dagar och larverna driver i det fria vattnet tills de vid ca 5 cm längd bottenfäller.

Förekommer i Nordsjön, Skagerrak och sparsamt i Kattegatt