Kuddsjöstjärna (Porania pulvillus)

Kuddsjöstjärnan är en vacker, kuddformad mörkröd sjöstjärna med ljusa små prickar, så kallade hudgälar. Armarna är korta och går ihop med den otydliga centralplattan. Den lever av bland annat koraller såsom Död mans hand och hittas från 20 till 1000 meters djup.

Kuddsjöstjärnan är relativt ovanlig. I våra vatten förekommer arten på bergväggar i Kosterområdet, i Gullmarsfjordens mynningsområde samt i Kattegatt.