Krabbtaska (Cancer pagurus)

Krabbtaskan är en stor krabba som har brunröd färg. Krabbtaskan äter det mesta den får tag på, snäckor, musslor, fiskar, räkor, brännmaneter och as. På mjuka bottnar kan de gräva ner sig i sedimentet så att bara ögonen syns. Krabban blir könsmogen efter 6 till 8 år, och de blir förmodligen inte äldre än 25 år. Arten fiskas både kommersiellt och privat i svenska vatten hela året.

Den lever generellt djupare än den mindre strandkrabban, man kan hitta den bland klippiga och mjuka bottnar från 6 till 50 m djupt. Enstaka små individer kan man hitta grunt uppe i tångbältet. På sommaren lever de grundare jämfört med vintern.