Korvmask (Halicryptus spinulosus)

Korvmasken är ett rovdjur som lever nergrävd i bottenslammet och livnär sig på små havsborstmaskar och vitmärlor. Djurets främre del, munnen, kan dras in i den korvformade kroppen. Den hör egentligen hemma i Norra Ishavet men kom in i Östersjön under den senaste istiden.

Korvmasken finner man på djupa, mjuka bottnar, ofta nergrävda i sedimentet. Den finns i Östersjön upp till norra Kvarken.