Korallalg (Corallina officinalis)

Korallalgen har kalkinlagringar, och ser lite ut som en rosa korall. Grenarna ser ledade ut och är lite tillplattade. Namnet officinalis betyder att korallalgen haft en medicinsk användning. En lösryckt gren kan fästa mot botten och bilda en ny fästskiva. Arten är flerårig. Det finns en art till av ledade kalkinlagrade alger, Jania rubens. Den är ovanlig på västkusten och är en sydlig art. Den blir bara 2-3 centimeter hög.

Korallalgen växer ofta under de stora brunalgerna på västkusten, men den är också vanlig i hällkar där den kan täcka hela botten. Arten förekommer i Skagerack och Kattegatt.