Kompassmanet (Chrysaora hysoscella)

Kompassmameter är ovanliga i svenska vatten, men det händer att de förs in till våra kuster med varma vattenströmmar under sensommaren och hösten. Kompassmaneten har en karakteristisk vitaktig klocka med bruna V-liknande mönster. Längs klockans kanter sitter ett fåtal spridda tentakler. Munarmarna på klockans undersida är långa och krusiga. Nässelcellerna bränns kraftigt, och sitter på manetens tentakler och munarmar. Kompassmanet byter kön - först är de hanar och sedan honor.

Från vattenytan och neråt, oftast i de högre vattenskikten.