Kommakräfta (Diastylis rathkei)

Diastylis rathkei är den enda kommakräftan i Egentliga Östersjön. I Öresund finns 10-talet arter kommakräftor och i havet väster därom finns ännu fler. Det är en kallvattenart som lever ungefär två år. De fortplantar sig från oktober till december och ungarna kläcks i februari till mars. Kommakräftor livnär sig på kiselalger och andra mikroskopiska bottenorganismer samt partiklar av döda djur och alger. De är en mycket viktig föda för fisk.

Kommakräftan Diastylis rathkei lever på mjuka bottnar framförallt mellan 10 – 20 m djup. De finns längs vår kust upp till Stockholm.