Knot (Chelidonichthys gurnardus)

Knot eller knorrhane som den också kallas har ett stort, pyramidformigt huvud som täcks av benplattor. Bröstfenorna har tre tjocka fenstrålar som fisken använder som känselspröt och smakorgan när den letar mat vid bottnarna. Namnet har den fått av att den har ett karaktäristiskt knorrande läte, som frambringas av simblåsan. Den äter mindre fisk som tobis och bottendjur, musslor, kräftdjur och havsborstmaskar.

Knot finns i östra Atlanten, och går mer sällsynt in i södra Östersjön och norrut till Blekingekusten. Den lever vid bottnar på djup större än 20 meter, där den ömsom kryper på bottnarna, ömsom simmar.