Knölval (Megaptera novaeangliae)

Knölvalen har blivit en vanlig gäst i Sverige och ses numera här nästan varje år, både på västkusten, södra Sverige och i Östersjön. Det är den största valen som besöker oss med jämna mellanrum, de kan bli upp 18 meter och väga 30 ton. De kommer till våra vatten under sommarmånaderna för att jaga. Knölvalen är ett däggdjur och tillhör bardvalarna vilket innebär att den har bard istället för tänder. Barden är ett kamliknade organ som används för att filtrera mat ur vattnet, exempelvis små kräftdjur och stimfisk. De kan använda stjärten för att bedöva sina byten och kan skapa bubbelgardiner i vattnet för att förvirra och omringa dem. De kommunicerar med varandra med sång, mestadels under vintermånaderna när de inte är i svenska vatten. Eftersom den är ett däggdjur så måste den komma upp till ytan med med jämna mellanrum för att andas. Populationen i nordatlanten ökar och de anses vara livskraftiga (LC).

Knölvalen lever i nästan alla hav i världen, förutom norra ishaven och Medelhavet. Den är en tillfällig besökare i våra vatten.