Knöltång (Ascophyllum nodosum)

Knöltång kan bli upp till en meter lång och färgen är olivgrön. Den har stora avlånga flytblåsor och den första flytblåsan bildas när algen är två år gammal. Den är särbo, det vill säga att vissa plantor är hanar och andra är honor. Receptaklerna, alltså förökningsorganen, sitter på små korta sidogrenar och är mogna tidigt på våren. Förr i tiden användes den som grisfoder. Idag skördas den industriellt i Norge. Det går att göra en god sallad på algens nya skott på sommaren. Senare på året kan den bli mycket påväxt av mossdjur och andra alger.

Knöltången växer nära ytan i en zon mellan blåstång och sågtång. Den förekommer främst på måttligt skyddade pllatser på stenar och klippor. Den kan inte föröka sig vid låga salthalter och förekommer därför bara en bit in i Öresund.