Knippvattenblom (Aphanizomenon)

En trådformad cyanobakterie, som oftast förekommer i täta knippen. Lever fritt svävande i vattnet. Aphanizomenon bildar kolonier av trådar som ser ut som mörkgröna knippen eller barr. Det är en av de allra vanligaste planktonalgerna i Östersjön. Cyanobakterier, eller blågrönalger som de också kallas, blommar ofta på sommaren i Östersjön. De tycker om samma väder som vi människor, soligt, varmt och lugnt. I slutet av sin blomning flyter de upp till ytan. Då kan vattnet inne i vikarna bli tjockt och grumligt.

Aphanizomenon finns i hela Östersjön men blommar djupare ned i vattnet.

Fakta: Växtplankton

Växtplankton är betydelsefulla som föda och som syreproducenter, precis som växter på land. De flesta är så små att de inte syns utan mikroskop. Växtplankton följer med strömmarna i havet, även om vissa arter kan simma. De förökar sig genom delning och det går mycket fort när förhållandena är de rätta, man brukar säga att de blommar. Beroende på vilken salthalt och temperatur som råder varierar sammansättningen av växtplanktonarter.