Klubbpolyp (Cordylophora caspia)

Klubbpolypen Cordylophora caspia bildar stora yviga kolonier som består av en mängd polyper på trådformiga grenar. Varje polyp blir ca 1 mm stor. Klubbpolypen hör till gruppen athecata hydrozoer som saknar ett skyddande hölje runt individerna. Den växer grunt på skuggade ytor under vattnet, på stenar, alger, växter, bryggor eller båtskrov. Som namnet antyder härstammar Cordylophora caspia från Kaspiska havet och den kom antagligen till Östersjön med fartygstrafik i början på 1800-talet. Liksom andra hydrozoer äter den små djur och partiklar som de små polypindividerna filtrerar ur vattnet.

Cordylophora caspia sitter fast på hårda ytor på grunt vatten. Den finns i hela Östersjön och på västkusten.