Klodyvel (Nepa cinerea)

Klodyvel är en rovlevande vattenskinnbagge med ett långt utskjutande andningsrör i bakkroppsspetsen. Den fångar sina byten med hjälp av de långa frambenen som är utformade som kraftiga griporgan. Vattenskorpionen är en dålig simmare som helst går omkring. Den behöver ibland kunna klättra upp till ytan på till exempel växter för att andas. Den lever mest av mygg- och fluglarver, vattenskalbaggar och kan till och med ta en mycket liten fisk någon gång.

Klodyvlen lever vanligen i sötvatten och i havsmiljön brukar de därför främst påträffas i kustnära utsötade områden som flodmynningsområden och skyddade vikar. De påträffas i grunda vatten som är skyddade för vind och vågor och har gott om vattenvegetation.