Kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis)

Den kinesiska ullhandskrabban härstammar från Kina och har spridits till Europa med fartygens ballastvatten. På grund av sin goda förmåga att anpassa sig står den med på listan över de hundra mest invasionsbenägna främmande arterna i världen. Ullhandskrabban lever en stor del av sitt vuxna liv i söt- och brackvatten, ofta nedgrävda i mjukbottnar exempelvis flodbankar. Fortplantning måste dock ske i saltvatten.

Den kinesiska ullhandskrabban har hittats längs hela vår kust. Den trivs på grunda mjuka bottnar där den kan gräva ner sig.

Fakta: Främmande arter

En främmande art har med människans hjälp spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Ibland har det skett avsiktligt, men för det mesta har det skett av misstag. Fartyg sprider en stor mängd arter, både via sitt skrov och genom barlastvatten. Det är inte alltid som den främmande arten lyckas etablera sig i den nya omgivningen, men ibland lyckas den och kan då i värsta fall slå ut inhemska arter och orsaka stor skada i havsmiljön.