Kilrödblad (Coccotylus truncatus)

Kilrödblad är en flerårig rödalg som kan bli mycket gammal. Den består av en eller flera kilformade blad eller trådformiga årsskott. I Östersjön, vid låg salthalt, är kilrödblad svår att skilja från blåtonat rödblad. De skiljs åt på färgen genom att hålla upp dem mot ljuset. På västkusten, där salthalten är högre, blir arten betydligt större.

Kilrödblad förekommer längs ostkusten upp till Norra Kvarken. På västkusten hittas den fastväxande på ca 2-25 meters djup. I Östersjön förekommer den ofta som lösa trassliga härvor liggande på bottnarna, och intrasslad i fastsittande kräkel och i blåmusslornas byssustrådar.