Keratella (Keratella sp.)

Keratella är ett släkte av hjuldjur. Namnet hjuldjur kommer från den krans av flimmerhår som sitter i framändan av djuret, och som ser ut som ett hjul. Hjuldjuren är mycket vanliga i sötvatten, och en del arter finns även i brackvatten. De lever på bakterier och små, encelliga plankton, som de viftar in med flimmerhåren. De kan förekomma i stora mängder under våren, och utgör då viktig föda för fisklarver.

De flesta hjuldjur lever i det fria vattnet. En del finns också på bottnar eller på växtdelar.