Japansk sargassotång (Sargassum muticum)

Sargassosnärja är flerårig och övervintrar med ett litet kort förgrenat skott som är runt 5-15 centimeter stort. På våren växer den och bildar en stor förgrenad buske från den övervintrande delen. Dessa lossnar och driver iväg på sensommaren eller hösten. Den har många små runda flytblåsor som är 2-3 millimeter stora. Arten är samkönad och självbefruktande vilket är orsaken till att den kan sprida sig snabbt. Zygoten sitter kvar ett tag på plantan och gror till en liten groddplanta innan den lossnar och faller till botten där den fäster sig. Sargassosnärja kommer ursprungligen från Japan och Kina. Den fördes in till Frankrike med ostron på 1960-talet och upptäcktes lösdrivande 1985 på Tjärnö vid Strömstad och 1987 fastsittande.

Sargassosnärja växer på småstenar och skal på mjuka bottnar och i hällkar, som är små vattensamlingar nära vattenlinjen. Här kan den bli mycket vanlig. Den förekommer från utmed svenska västkusten ner till Halland.