Islandsmussla (Arctica islandica)

Islandsmusslan är en vanlig mussla i svenska vatten, och en av de största musslorna vi har. Den har ett brett och konvext skal med tydliga längsgående årsringar, och skalhalvorna är spegelvänt lika varandra. Färgen på skalets utsida är mörkbrun till svart. Vuxna islandsmusslor har ett mycket tjockt skal och har därigenom också få fiender. De trivs på bottnar med skal, sand och mudder där de lever delvis nedgrävda. De är filtrerare och äter plankton och organiskt material. Islandmusslan blir mycket gammal. Man har hittat en individ på 80 m djup vid Island som var 507 år gammal. Därmed klassas denna art som jordens mest långlivade ensamlevande djur.

Islandsmusslor trivs på grusiga och sandiga mjukbottnar på 2 till 500 meters djup där de lever nedgrävda och filtrerar vatten.