Ishavstofs (Battersia arctica)

Ishavstofts bildar som namnet anger tofsar och är en flerårig, arktisk art. Den har oregelbundet fjäderförgrenade skott med sidogrenar av olika längd. Algen ser ut som små styva penslar med mörkbrun till gråbrun färg. Ishavstofs kan förväxlas med andra arter av släktet; smal fjädertofs, Sphacelaria plumigera, stentofs, Sphacelaria radicans, och med Stypocaulon scoparium som inte rapporterats från svenska vatten efter 1970.

Ishavstofs är vanlig på djupare klipp- och stenbottnar där den kan dominera vegetationen i ytterskärgården. Den klarar att växa på djup med endast lite ljus och överlever även att delvis täckas med sedimenten. Arten kommer ursprungligen från Norra Ishavet. Den finns hos oss längs kusten upp till Norra Kvarken.