Id (Leuciscus idus)

Iden är en allätare, men har bottendjur som sin favoritföda. Stora exemplar lever på fisk. Den är släkt med mört, men är slankare än mörten och har gula ögon. Den lever i stim under unga år, medan äldre idar lever solitärt. De flesta kustbestånd vandrar tidigt på våren upp från kusten och leker i rinnande vatten. Efter leken vandrar de ut till kusten igen.

Iden är egentligen en sötvattenfisk, men är relativt vanlig i Östersjöns skärgårdar. Den kan samlas på sommaren under lugna och varma dagar invid stränderna i vikar och bukter.