Hydroid (Gonothyraea loveni)

Hydroiden Gonothyraea loveni är allmänt förekommande på hård botten, alger och växter i Östersjön. Den liknar en växt men består av en koloni av hydrozoer och hör till stammen nässeldjur och är således släkt med maneter. Gonothyraea loveni hör till gruppen thecata hydrozoer som har en skyddande klockformig bägare av ketin runt polypindividerna. De flesta polyper är specialiserade på att äta medan några är specialiserade på fortplantning. Hydroider lever av att filtrera små djur och partiklar ur vattnet.

Hydroider är vanliga längs vår kust upp till Stockholm. De sitter fast på hårda underlag på grunt vatten.