Hornsimpa (Triglopsis quadricornis)

Hornsimpan har ett kraftigt huvud med en stor mun och en kraftig, bakåt avsmalnande kropp. På huvudet har den fyra skrovliga benknölar, som har gett arten dess namn. Hornsimpan är nattaktiv på sommaren och dagaktiv på vintern, och äter bottendjur och fisk. Den leker vintertid på grunt vatten. Hanen håller då ett revir som han försvarar mot andra hanar. Han uppvaktar honorna genom att spärra ut fenorna och utföra en "parningsdans". Hornsimpan tillväxer långsamt och kan bli mycket gammal.

Hornsimpan finns i hela Östersjön ner till Bornholm och även i många små och stora sjöar i mellersta Sverige. Den trivs dock inte i för salt eller varmt vatten. Den är en bottenlevande fisk, som vandrade in från norra Ishavet efter senaste istiden. Den förekommer främst i djupa och kalla vatten, ned till ca 100 meter under sommaren. Under hösten förflytta den sig till grundare vatten.