Havssallat (Ulva lactuca)

Havssallat gör skäl för sitt namn och ser ut som ett stort, grönt, lite veckat salladsblad. Havssallat är grövre än strutsallat och östersjösallat och består av två cellskikt som är sammanvuxna. Detta skiljer den även från tarmalgerna som är rörformiga. Det könliga och sporofytstadiet ser alla likadana ut, alla bildar ett salladsliknande blad. Detta är en av de arter som vi kan äta och just då som sallad.

Havssallat växer på stenar och klippor på västkusten men kan även hittas lösliggande i de södra delarna av Östersjön. Längs vår kust förekommer den in till Blekinge.