Havsrufse (Tolypella nidifica)

Havsrufse gör skäl för sitt namn med sina tilltrasslade grenar. Havsrufse är den enda representanten av rufsen i Östersjön och är en relativt vanlig kransalg på grunda mjukbottnar. Den växer lite mer vågexponerat än flera av de andra kransalgerna, ned till cirka 6 meters djup. Till skillnad från sträfsen saknar den bark och till skillnad från slinken är sidogrenarna oregelbundet grenade. Havsrufse är ettårig och gror tidigt på sommaren. Den har han- och honorgan på samma planta och reproducerar sig under sommaren till tidig höst.

Havsrufse växer halvexponerat till vågskyddat på sandig till dyig mjukbotten i hela Östersjön. Den växer ned till cirka 6 meters djup.