Havsnejonöga (Petromyzon marinus)

Havsnejonögat är en rundmun. Den är cylinderformad och har en stor sugskiva runt sin mun. Sugskivan är försedd med kraftiga tänder med vilka den biter sig fast på värddjuret och suger i sig blod som utgör dess föda. Gälspringorna, 7 stycken, ser mer ut som runda hål än springor. Havsnejonögat leker i strömmande vatten på grusbäddar i sötvatten där hanen gräver en grop för att sedan locka till sig en hona som lägger sina 150-300 000 ägg. Honan suger sig fast på en sten (artens släktnamn Petromyzon betyder stensugare) under leken, ofta med hanen fastsugen till sin egen kropp. Äggen täcks med grus och de vuxna djuren dör efter leken. Äggen kläcks efter 10-12 dygn och de små linålarna driver efter ett par veckor ner till mjukare bottnar där de gräver ner sig och lever under 6-8 år och föder sig genom att filtrera. Linålarna växer långsamt och när de är ca 10-20 cm långa börjar omvandlingen till det vuxna nejonögat, vilket tar ca ett år.

Förekommer i hela Nordatlanten, inklusive Skagerrak, Kattegatt och södra Sveriges kuster