Havsnejlika (Metridium senile)

Havsnejlika är en solitär, d.v.s ensamlevande, mjukkorall som sitter på hårdbotten under algbältet. De kan även hittas på pålar och potoner under bryggor dit solen inte når och alger därmed inte trivs. Tentakelkronan har formen av en nejlika. Hela djuret drar ihop sig till en boll vid kraftig beröring. Färgen varierar från starkt orange till vit. De kan föröka sig både sexuellt och genom knoppning från basen. Basen är delvis rörlig och djuret kan flytta sig korta sträckor. Födan består av djurrester och mindre djur.

Havsnelikan finns på hårda bottnar ner till ca 100 meter, gärna på branta väggar och överhäng. På skuggsidor kan den finnas strax under ytan.