Havsmus (Chimaera monstrosa)

Havsmusen är en broskfisk men har till skillnad från hajar och rockor gälspringan täckt av ett gällock. Huden är len och den har stora självlysande ögon. Framför första ryggfenan finns en tagg som om man sticker sig på den avger ett gift. Havsmusen lever av snäckor, musslor och kräftdjur som den krossar mellan sina tandplattor. Dess lever är mycket oljerik och oljan har förr använts som universalolja, alltifrån att behandla eksem till att smörja maskiner. Havsmusen lever i små stim. Honan lägger ett hundratal stora ägg (15-17 cm långa) som den fäster på alger. Hanen är försedd med en klubbliknande utväxt på pannan som kan vara kopplat till parningen.

Förekommer i Skagerrak ner till ca 1000 meters djup