Havskrusbär (Pleurobrachia pileus)

Kammaneter är inte nära släkt med maneter, och bränns inte. De har mängder med cilier, korta hår, som används för förflyttning och för att föra vatten och föda mot munnen. Kammaneten filtrerar vatten för att få i sig sin föda, som mestadels består av djurplankton. Man trodde länge att havskrusbäret var det enda kammaneten i Östersjön men i slutet av 2000-talet kom nya undersökningar som visade att dessa egentligen var en småväxt version av den Arktiska kammaneten, Mertensia ovum.

Havskrusbärets utbredning sträcker sig till Kattegatt.