Havskatt (Anarhichas lupus)

Havskatten är en bottenlevande fisk som bor i klippskrevor ner till 200 meters djup. Den är grå med mörka tvärband och har en lång ryggfena. Den lever ofta i par och efter leken, som sker på vintern, är det hanen som passar äggen medan honan ger sig ut på födosök. Den blir lekmogen i 6-årsåldern och är då ca 60 cm lång. Man tror att havskatten har inre befruktning. Havskatten har kraftiga tänder som den använder för att krossa musslor och krabbor. Tänderna slits av denna hårda diet och byts ut med jämna mellanrum.

Förekommer i hela Nordatlanten, inklusive Skagerrak och Kattegatt