Havsdun (Pterothamnion plumula)

Havsdun är en rosafärgad och fjäderförgrenad alg, med en cellrad tjocka grenar. På ovansidan av sidogrenarna sitter körtelceller. Vilken funktion dessa celler har är inte klarlagt.

Havsdun växer på stenar och skal vid vattenytan och ner till cirka 25 meters djup. Arten förekommer utmed svenska västkusten till Öresund.