Hårsträfse (Chara canescens)

Hårsträfse är som namnet antyder mycket hårig. På engelska heter den skäggig kransalg - Bearded stonewort. Stammen, som är genomskinlig, går knappt att se för alla små gröna hår. I Östersjön har endast honplantor hittats.

Hårsträfse är relativt vanlig och växer på halvexponerad till vågskyddad botten med dy eller sand. Den växer främst grundare än 1 meter, men kan förekomma ned till ungefär 3 meters djup.