Harr (Thymallus thymallus)

Harren är en laxfisk, och känns igen på den höga ryggfenan. Det latinska namnet syftar på fiskens timjanliknande doft. Den äter insekter, kräftdjur och mindre fiskar. Den leker på våren och hanen får då den karaktäristiska rödvioletta ryggfenan. Vissa kustlekande bestånd vandrar upp i rinnande vatten för att leka, medan andra stannar och leker lokalt. Till skillnad från de flesta andra laxfiskar gräver inte harren lekgropar.

Harren är en sötvattenfisk, men den finns också längs kusten i Bottenviken och vid älvmynningar i Bottenhavet. De lever vid stenstränder längs öppna kuststräckor. Leken sker på grunt vatten under försommaren.

Fakta: Fiskar som vandrar

Många fiskar vandrar mellan hav och sötvatten under sin livstid. Laxen, som föds i sötvatten, tillväxer i saltvatten och återvänder till sin födelseplats, är kanske det mest kända exemplet. Men även många andra kustlevande fiskar vandrar upp i sötvatten för att leka. Ålen är ett exempel på motsatsen. Den lever i sötvatten, men vandrar ut till havet när den ska föröka sig.