Gyllenskägg (Dictyosiphon chordaria)

Gyllenskägg kan vara helt utan grenar eller ha grenlösa sidogrenar. Färgen varierar mellan brun till brungrön. Algen upplevs som lite slemmig till konsistensen vilket gör att den kan förväxlas med olivslemming. För att skilja dem åt krävs studier i mikroskop. Bålen, det vill säga huvudgrenen, hos gyllenskägg är ofta ihålig eller består av en märg med stora celler som är löst sammanfogade. Barkens celler är små, runda eller kantiga och innehåller många små skivformiga kloroplaster. Förgreningar har hår som smalnar av mot basen. Gyllenskägg har runda eller ovala enrummiga sporangier placerade i bålens yttre cellskikt. Arten är ettårig och förekommer främst på sensommaren och hösten.

Gyllenskägg växer grunt, på klippor, stenar och skal i skyddade vikar, ofta inlindade i grönslicksbältet. Den förekommer till norra Bottenhavet.