Gullmaranemon (Protanthea simplex)

Gullmaranemonen har en laxrosa stam med många vita tentakler. Stammen är ungefär lika hög som tentakelkronan är bred. Basen är i viss mån rörlig. Arten är rikligt förekommande i vissa lokaler i Gullmarsfjorden. Den påträffas där på branta klippväggar, ofta bland påfågelmask, men är annars sällsynt. Nässelcellerna är endast svagt bedövande. Födan består mest av havsborstmaskar.

Gullmaranemonen förekommer på hårdbotten ner till ca 500 meters djup, gärna på branta väggar och överhäng där vattnet inte är alltför strömt.