Grovsläke (Ceramium virgatum)

Grovsläkes tofsar består av mörkt röda gaffelförgrenade trådar. När den växer grunt i strandzonen bleks den lätt av starkt solljus och blir gröngul till färgen. Grenarna är uppbyggda av stora centrala celler som är helt klädda av en småcellig barkvävnad. Tjockare grenar ser lite randiga ut vilket beror på cellväggsgränsen mellan de stora centrala cellerna där barkskiktet är tydligare. Grenspetsarna är raka eller svagt böjda. Arten är flerårig och har en för rödalger typisk livscykel. I Östersjöns låga salthalt förekommer främst tetrasporofytstadiet men stora delar av bestånden är vegetativt förökade.

Grovsläke växer på stenar, skal och på andra alger och vattenväxter. I Östersjön är den mindre vanlig än ullsläke och förekommer norrut till Ålands skärgård. På västkusten är den bältesbildande.

Fakta: Alg eller kärlväxt

I Östersjön finns både alger och kärlväxter. Kärlväxter finns både på land och i vatten. I vattnet kräver de en mjuk botten för att kunna rota sig i underlaget. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar. Alger finns i vatten eller i fuktiga miljöer på land. Det finns både stora fastsittande alger och mindre frilevande, så kallade växtplankton. De skiljer sig från kärlväxterna på flera sätt. De stora fastsittande algerna kräver ett hårt underlag som de kan fästa vid med hjälp av en fästplatta. Algerna har inga rötter utan tar upp näring över hela sin yta. Näringen behöver då inte transporteras runt i växten. För att öka upptaget av näring kan algen vara klädd av små, små hår.