Gråsej (Pollachius virens)

Gråsejen är en kraftfull fisk med grå-svart rygg och stålgrå sidor. Sidolinjen är ljus och ganska rak. Som ung har den mer en grönaktig ton vilket gör att man kan förväxla den med lyrtorsk. Sejen lever i stim och jagar sin föda som gärna består av krill och vitlinglyra i det fria vattnet. Den har underbett vilket blir alltmer markant ju äldre fisken blir. Köttet är något gråaktigt men smakligt. Fisken kan bli uppemot 30 år men blir sällan över 15 år.

Allmän och talrik i Nordsjön och Skagerrak. Förekommer också i Kattegatt.