Getraggsalg (Aegagropila linnaei)

Detta är en liten grönalg med styva grenar som bildar små korta tofsar. Det förekommer också en lösliggande form av getraggsalg som bildar grågröna bollar och som kan bli flera centimeter i diameter. Denna form är mycket karakteristisk och lätt att känna igen. Livscykeln är dåligt känd hos getraggsalgen men den tillväxer långsamt och bollarna blir flera år gamla.

Getraggsalgbildar en mörkgrön kortvuxen matta på stenar eller lösliggande klot som rullar runt på sandiga eller lösa sedimentbottnar. Getraggsalg är en sötvattenart och den finns ofta att köpa i akvariebutiker. Den är vanlig från Upplandskusten och norrut till Bottenviken, samt i sötvattenpåverkade vikar. Den växter från grunt vatten ner till ca 8 meters djup.