Gärs (Gymnocephalus cernuus)

Gärsen är en liten, grönbrun, taggig, bottenlevande fisk. Den är slemmig på kroppen, vilket gett den dess smeknamn snorgärs, snorpäls och snorluv. Den äter fjädermygglarver, djurplankton, fiskägg och bottendjur, och äter ofta nattetid. Gärsen har ögon som är anpassade till mörkt och grumligt vatten och en välutvecklad sidolinje. Det gör att den kan leta mat när många andra fiskar sover. Den leker i grunt vatten, och vid lek kan gärsen vandra upp i vattendrag.

Gärsen är egentligen en sötvattenart, men går även ut i bräckta vatten. Under sensommar och höst vandrar gärsen från innerskärgårdar till djupområden längre ut. Den lever nära bottnarna.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.