Gaffeldun (Callithamnion corymbosum)

Gaffeldun har en tydlig huvudstam och får allt smalare grenar vid varje förgrening. Längst ut i grenspetsen sitter korta grenar så tätt att det nästan ser ut som en knopp. Algen är ettårig och förekommer under stora delar av året.

Gaffeldun växer på andra alger, stenar och skal. De trivs från vattenytan ner till cirka 15 meters djup. Gaffeldun är vanlig på skyddade platser och kan växa som påväxt på ålgräs och bryggpålar. Den förekommer utmed västkusten till Öresund.