Fyrtömmad skärlånga (Enchelyopus cimbrius)

Den fyrtömmade skärlångan är släkt med laken i insjön och långan i havet. Den har fyra skäggtömmar på huvudet, tre sitter på överkäken och en sitter på underkäken . Kroppen är långsträckt, tämligen slank och färgen är lite gråviolett. Munhålan är svart. Den äter bottenlevande djur, såsom kräftdjur och maskar. Leken sker under sommaren, och äggen flyter omkring i vattnet.

Den fyrtömmade skärlångan är en marin art, som även finns i Östersjöns södra delar. Den håller till på bottnarna, ofta på mycket stora djup.