Fjärsing (Trachinus draco)

Fjärsingen är en grunt levande bottenfisk. Den har brunmarmorerad rygg med blå-gula strimmor på gällocket och en markant uppåtriktad mun. Dagtid ligger den gärna nergrävd i sanden och väntar på sitt byte. Fjärsingen är giftig och avger giftet genom taggen på gällocket och första ryggfenan. Giftet som påverkar nervsystemet och blodcirkulationen, är jämförbart med huggormens och extremt smärtsamt. Fjärsingen leker på grunt vatten om sommaren. Äggen som är små, ca 1 mm i diameter, flyter i den fria vattenmassan.

Förekommer i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt