Fjäderslick (Polysiphonia fucoides)

Fjäderslick är en flerårig rödalg. Den bildar oregelbundet förgrenade tofsar som varierar i färg från rött till rödsvart. Fjäderslick varierar i formen men sidogrenarna är växelvis förgrenade vilket ger de yttre delarna av bålen ett fjäderlikt utseende. Fjäderslick kan förväxlas med flera andra fint förgrenade rödalger som rödris, violettslick och grovsläke. De skiljs lättast åt i mikroskop. På slickarna kan man se de enskilda cellerna eftersom de, till skillnad från rödris, saknar bark. Violettslick har tunnare grenar än fjäderslick.

Fjäderslick växer på sten, skal och som påväxt på andra alger på 1-15 meters djup. Den förekommer också lösliggande tillsammans med andra rödalger på mjuka bottnar. Det är en vanlig art längs hela vår kust upp till Kvarken i norr.