Fjädermyggor (Chironomidae)

Fjädermygglarverna av släktet Chironomus är klart röda och lever på grunda, mjuka bottnar i små u-formade rör av lera. De tål låg syrgashalt på grund av det hemoglobinliknande ämne som även ger dem dess röda färg. Andra fjädermygglarver kan vara grönaktiga och leva i väl kamouflerade rör av algtrådar. Olika arter av fjädermyggslarver äter olika saker. Den vanligaste födan är små alger eller partiklar av döda djur och växter. Några fjädermyggor är dock rovdjur och äter bland annat andra mindre fjädermyggor.

Fjädermygglarverna lever på mjuka bottnar, ofta i små rör av lera eller algdelar.